"Ο λαός δεν εξουσιοδότησε κανέναν να υπογράψει νέα επώδυνα μνημόνια"