Ο Κώστας Τριαντάφυλλος στην Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ε.Ε.