"Ο ανορθολογισμός της πανδημίας και τα πραγματικά διλήμματα"