Νησιά: Το τραγικά αποτυχημένο νεοφιλελεύθερο πρότυπο των συγκοινωνιών προωθείται και στην ενέργεια