Νέος πρόεδρος στην τοπική επιτροπή βόλει ο Βασίλης Μυριαγκός