Νέα κέντρα κράτησης μεταναστών σε Χίο, Λέσβο, Σάμο, Ρόδο