«Να μην παραδοθεί στους επιχειρηματίες κανένας τομέας των δημόσιων νοσοκομείων»