"Να εμβολιάσουν όλα τα παιδιά από 12 ετών και άνω", συνιστούν 11 Παιδίατροι της Χίου