Μουσείο Μαστίχας, Σπήλαιο Ολύμπων και Μεστά πάει ο Φιλοπρόοδος Όμιλος Κάμπου