Μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες η κυκλοφορία οχημάτων σε διάφορες περιοχές της Χίου