Μήνυμα Αντιπεριφερειάρχη Χίου Στ. Κάρμαντζη για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις