Μικρά ιστορικά με αφορμή την ανάπλαση του Δημοτικού κήπου