Δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη στην πλατεία Βουνακίου