Μέσα στο A΄τρίμηνο του 2013 το επίδομα ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες