Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία της Π.Ο.Α.μεΑ.Β.Α.