«Μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε αξιοπρέπεια και προσδοκία για το μέλλον»