Τo Μανταρίνι Χίου αναγνωρίσθηκε ως προϊόν Προστατευμένης Γεωγραφικής Ένδειξης