Κυριακή: Δικαιώματα υπαλλήλων - Υποχρεώσεις εργοδοτών. Ενημέρωση από το Ε.Κ. Χίου