Κυκλοφοριακά μέτρα στο λιμάνι με την άφιξη του «SALAMIS FILOXENIA»