«Κωνσταντή Κανάρη γεια μας κι όλα τα νησιά δικά μας» στην έπαρση της μεγάλης σημαίας στο λιμάνι