Κλάδεμα και καθάρισμα πρανών από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Χίου