Κινητοποιήσεις και φωνές αγανάκτησης για την υποστελέχωση του ΕΚΑΒ Χίου