Κινδύνευσε ποδοσφαιριστής. Του γύρισε η γλώσσα την ώρα του αγώνα