Κατασκηνωτικό πρόγραμμα για Α.μεΑ. 2019 - Aιτήσεις για συνοδούς