Καταγγελία Κλιαμενάκη για την ποιότητα οδικού έργου στο Θολοποτάμι