Κατά των απογευματινών χειρουργείων ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος