Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία της Χίου την Πέμπτη 18/02/21