«Καμία νέα δομή, κλείσιμο της ΒΙΑΛ, απεγκλωβισμός προσφύγων – μεταναστών»