Καλεί τους Χιώτες στο Δημοτικό Συμβούλιο η Συντονιστική Επιτροπή Αιρετών και Κατοίκων της Χίου