Και ο Γιώργος Χρίτης στη "ΣυμμαΧία Αξιών" του Κώστα Τριαντάφυλλου