Κ. Μούνδρος: "Κέντρο Ομηρικής Προβολής: Η συνέχεια βάλτωσε…"