Ιστορικός και σύγχρονος φασισμός ( Να προσέξουμε τις κρίσιμες ομοιότητες)