Ιατροφιλοσοφικό Συνέδριο: «Οι Μαθητές του Σήμερα στην Ελλάδα του Αύριο. Υγεία – Εκπαίδευση – Οικογένεια»