«Η Χιακή κοινωνία ήταν και είναι δημοκρατική και ειρηνική. Δεν πτοείται από αυτούς που δρουν στο σκοτάδι».