Κρατείται στις ΗΠΑ ο Χιώτης εφοπλιστής Λουκάς Κτιστάκης