Η Ευελίνα Αθανασοπούλου στο τιμόνι του Δημόσιου ΙΕΚ Χίου - Οι ειδικότητες για το έτος κατάρτισης 2021-2022