"Η εξ αποστάσεως γνωμάτευση δεν αποτελεί λύση για το "Σκυλίτσειο"