Χρ. Μερούσης: «Για την Ελλάδα μας και για τη Χίο μας»