«Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2016»