Χίος Μπροστά: Ο κ.Κάρμαντζης διάλεξε στρατόπεδο μαζί με τον πολιτικό του συνεταίρο, απέναντι στην κοινωνία της Χίου