Χίος Μπροστά: "Αμάθεια και επικινδυνότητα χέρι-χέρι"