Γραμματέας του Προεδρείου της Βουλής ο Κ. Τριαντάφυλλος