"Φρεάτια Δήμου Χίου 2023: Περιμένοντας την επόμενη καταστροφή"