Έσβησε από μόνο του το καντήλι τού Καπίρη ή το σβήσαμε εμείς;;