Ερώτηση Μιχαηλίδη για την ανάγκη επανακτηματογράφησης σε κτηματολογικές ενότητες του νησιού