Κριμιζή ως επικεφαλής της Χιακής Συμπολιτείας προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ