«Επιμένουν την παράκαμψη καταστροφής του Αίπους και του Βροντάδου»