Επιχειρησιακό πρόγραμμα κομμένο και ραμμένο στα συμφέροντα της πλουτοκρατίας