Έως την 21η Δεκεμβρίου η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων