Ενημέρωση για τα τοπικά σχέδια απασχόλησης στη Χίο